Belgische EU-lijsttrekker: stikstofdossier Europa openbreken

Koeien zijn relatief grote uitstoters van stikstof © iStock
Nederland en België moeten samen nieuwe onderhandelingen starten met Europa om de stikstofimpasse te doorbreken. Daarvoor pleit de Belgisch-Limburgse liberale lijsttrekker Hilde Vautmans.
Door nieuwe afspraken over de Habitatrichtlijn, zouden boeren en ondernemers in Limburg meer ruimte moeten krijgen. "De natuurgebieden die in Nederland en België onder de bescherming van de Habitatrichtlijn vallen liggen zeer versnipperd", aldus Vautmans in het programma AvondGasten Europa. "We moeten niet minder natuur beschermen. Maar misschien kunnen we aantal gebieden groeperen. In het ene gebied hebben we dan beschermde natuur, in andere regio's is er ruimte voor landbouw of voor ondernemers. Daar moeten Nederland en België de krachten bundelen."

Protesten

De oproep van Vautmans komt op een moment dat de Europese Commissie een aantal klimaatdoelen voor landbouw schrapt. Ook een voorstel voor het halveren van pesticiden is van tafel gehaald na grote boerenprotesten in verschillende Europese landen. "Toen we lang geleden stemden voor de Habitatrichtlijn, hebben we er nooit bij stilgestaan welke impact dat zou hebben. Die beschermde gebieden liggen bij ons en bij jullie gezellig versnipperd. Daar kun je dan niets meer doen. Mijn economie, mijn industrie, mijn landbouwers, die kunnen niets meer doen. Want alles heeft een impact op dat Habitat-gebied."

Limburg

Limburg heeft 23 Natura 2000-gebieden die verspreid liggen over de hele provincie. De Limburgse stikstofplannen zijn gebundeld in het Limburgs Programma Landelijk Gebied. Gedeputeerde Léon Faassen uitte onlangs zijn frustratie over de trage voortgang en aanhoudende onduidelijkheid over het beleid. Vautmans herkent de patstelling. "Het is stikstof, de natuurherstelwet, geuremmissies en dierenwelzijn, met alles op een hoop. De veelheid aan wetten is te veel. Er is nooit een impactanalyse van het geheel dat gemeten wordt."

Cynisch

PvdA-Europarlementariër Thijs Reuten kan zich niet vinden in het voorstel van Vautmans. "Het is erg opportunistisch en cynisch. We hebben dit probleem heel lang voor ons uitgeschoven, waardoor de oplossing steeds lastiger wordt. We moeten ons niet laten gijzelen door de grote agro-industrie. Die moet ook stoppen met de lobby tegen deze maatregelen."

Stapeling

Het Planburo voor de Leefomgeving concludeerde in een recent rapport dat de wettelijke stikstofdoelen ver buiten bereik liggen, ook in Limburg. Het bracht landbouworganisatie LTO tot de conclusie dat boeren worden "overladen met maatregelen rond natuur, stikstof, water en klimaat en nog zijn die maatregelen niet voldoende". Die impasse zouden Nederland en België als stichtende leden van de Europese Unie moeten doorbreken, aldus Vautmans. "We hebben dezelfde problemen. We hebben hardwerkende burgers, we zijn dichtbevolkt en we hebben een grote landbouwsector. Daarom moeten we onze krachten bundelen. Iedere dag stoppen er 1000 boeren in Europa. Als we niet afhankelijk willen zijn van import van voedsel, dan moeten we meer boeren in Europa toelaten."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!