Limburgse ziekenhuizen: meer openheid over declaraties top

Ziekenhuizen houden zich niet aan code. © Beeld: Nieuwsuur
Drie van de vijf Limburgse ziekenhuizen gaven tot nu toe geen inzicht in de onkostendeclaraties van hun raad van bestuur. Alleen Zuyderland en Maastricht UMC houden zich aan de afspraken.
Maar onder maatschappelijke druk lijkt er verandering te komen in de geslotenheid.

Zelfregulering

Het openbaar maken van declaraties van de topmannen en -vrouwen heeft de zorgsector jaren geleden zelf vastgelegd in de zogenoemde Governance Code Zorg. “De breed gedragen normen en gedragsregels die in deze code staan, zijn niet vrijblijvend. Zorgorganisaties kiezen ervoor deze toe te passen, hierin transparant te zijn en er verantwoording over af te leggen,” zo staat in de code.

'Onacceptabel'

Uit onderzoek van Nieuwsuur blijkt dat 90 procent van de ziekenhuizen de afspraken tot nu toe niet heeft nageleefd. "Volstrekt onacceptabel", reageerde demissionair minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. "Het is publiek geld en daar moeten ze ook gewoon verantwoording over afleggen." Ze zegt met de ziekenhuizen in gesprek te gaan. Helder houdt vast aan zelfregulering, een wettelijke plicht komt er vooralsnog niet.

Aanpassing

De maatschappelijke druk, mede naar aanleiding van ophef eind vorig jaar over declaraties bij het Maastrichtse ziekenhuis, heeft bij de Limburgse ziekenhuizen geleid tot aanpassing van beleid, blijkt uit een rondgang in de provincie.
Het St. Jans Gasthuis in Weert gaf nooit openheid. Er zijn volgens een woordvoerster wel afspraken over wat de raad van bestuur mag declareren, maar die afspraken zijn eerder nooit openbaar gemaakt. "De raad van toezicht had de publicatie daarvan niet in het vizier", zegt de woordvoerster. Dat is nu veranderd.
Het Sint Jans Gasthuis in Weert © Fer Traugott

Reglement

Er staat sinds kort een reglement op de website van het ziekenhuis, dat op 1 januari van dit jaar is gedateerd. In het jaarverslag wordt voortaan opgenomen welke onkosten de raad van bestuur heeft gedeclareerd. In het laatst gepubliceerde jaarverslag (over 2022) gebeurde dat nog niet. De verantwoording beperkte zich tot één zin: "In 2022 zijn de onkostendeclaraties van de raad van bestuur in een afzonderlijk gesprek met de voorzitter van de raad van toezicht en de voorzitter van de Auditcommissie besproken en toegelicht."

Terugwerkende kracht

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond publiceerde tot begin vorig maand niets op zijn website over onkostendeclaraties van de bestuurders. Sindskort is de informatie wel te vinden "in het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie."
Het ziekenhuis heeft als enige in Limburg de onkostendeclaraties over heel 2023 al gepubliceerd. De tweekoppige raad van bestuur heeft in totaal voor bijna 17.000 euro gedeclareerd. Met terugwerkende kracht zijn ook nog de declaraties van 2022 en 2021 online gezet.

In de Governance Code Zorg staat over openheid: "De raad van toezicht stelt een beleid op voor de vergoeding van onkosten van de raad van bestuur en het aannemen van geschenken en uitnodigingen door de raad van bestuur. Dit beleid wordt openbaar gemaakt en de raad van toezicht ziet toe op de naleving ervan. Jaarlijks wordt openbaar verantwoord welke bedragen op grond hiervan zijn uitgegeven. "

Nog geen openheid

VieCuri Medisch Centrum, met ziekenhuizen in Venlo en Venray, geeft nog geen enkele openheid ondanks de jaren geleden gemaakte afspraken in de zorgcode. "We zijn er nog mee bezig. De raad van toezicht moet de werkwijze officieel in zijn vergadering goedkeuren. Dat staat gepland eind maart", zegt een woordvoerster.
Het Zuyderland ziekenhuis, met vestigingen in Heerlen en Geleen, publiceert al enkele jaren een overzicht van de onkostendeclaraties van de driekoppige raad van bestuur. Het totaalbedrag in 2022 was 31.000 euro. Cijfers over afgelopen jaar zijn er nog niet. Ook de 'spelregels' staan op de site.

Bonnetjes

De meest uitgebreide publicaties komen voor rekening van het Maastrichtse ziekenhuis. Het MUMC publiceert sinds enkele jaren alle bonnetjes van onkosten die leden van de raad van bestuur hebben gedeclareerd. Wat ze hebben gegeten of gedronken of naar welke plaats de taxi is gereden, is weggelakt. De totaalbedragen zijn wel zichtbaar.
De opgetelde bedragen leidden vorig jaar tot ophef na een publicatie in De Limburger. De driekoppige raad van bestuur bleek in 2022 en het eerste halfjaar van 2023 volgens de krant voor 156.843 euro buitenlandse reizen te hebben gedeclareerd en voor een kleine 100.000 euro aan taxiritten naar congressen en vergaderingen.
De raad van toezicht van het MUMC bekijkt of de declaratieregeling van het Maastrichtse ziekenhuis moet worden aangepast.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!