Weinig draagvlak voor nieuwe grindwinning bij Schipperskerk

Omwonenden laten zich bijpraten over grindwinning Grensmaas © L1 (Jos van den Broek)
Het lijkt erop dat er weinig draagvlak is voor nieuwe grindwinning tussen Schipperskerk en Illikhoven. Dat bleek donderdagavond tijdens een bijeenkomst met omwonenden.
Het Consortium Grensmaas vreest een strop van tientallen miljoenen euro's aan het einde van het Grensmaasproject. Met de opbrengst van zand en grind is de waterveiligheid tussen Maastricht en Maasbracht flink verhoogd en is nieuwe natuur tot stand gekomen. Al vijftien jaar wordt er in dit gebied gegraven.

Meerwaarde

Maar vanwege financiële tegenvallers en tegenvallende inschattingen wil het bedrijf aan de rand van het huidige werkterrein zand en grind gaan winnen onder de huidige geluidswallen. Dat zou het verlies op het einde iets minder groot kunnen maken. Voorwaarde van de provincie is draagvlak onder de bevolking en een maatschappelijke meerwaarde.

Oplevering

Volgens het consortium blijven de werkzaamheden binnen het huidige werkterrein Trierveld en loopt het project geen vertraging op. Eind 2026 vindt de laatste grindwinning plaats, een jaar later wordt alles opgeleverd.

Rupsje Nooitgenoeg

Tientallen omwonenden hadden zich verzameld in Grevenbicht en waren kritisch. Bij aanvang van het project twintig jaar geleden was nog de afspraak dat de afstand tot woningen minimaal vierhonderd meter zou bedragen. Als de nieuwe plannen doorgaan is dat nog maar 175 meter. Ook zou er destijds sprake zijn van 35 miljoen ton zand en grind die gewonnen zouden worden. Nu gaat het al om 64 miljoen ton. Enkele reacties: 'Het lijkt wel Rupsje Nooitgenoeg', 'Het nieuwe plan draagt niet bij aan onze waterveiligheid' en 'Het is veel lawaai en veel stof en modder'. Ook vrezen de bewoners schade aan hun woningen en problemen met het grondwater.

Draagvlak

Volgens het consortium is er wel degelijk sprake van draagvlak en zal er geen extra overlast ontstaan. De kritiek zou komen van een kleine hardnekkige kern bewoners. Voor de zomer wordt beslist of er een nieuwe vergunning bij de provincie wordt aangevraagd. Die stelt als harde eis 'een zo groot mogelijke maatschappelijke meerwaarde'.

Compensatie

Daarom is het consortium bereid om ruim te compenseren. Zo moet er een grote recreatieplas komen bij Schipperskerk, krijgt de drooggevallen Kingbeek een opknapbeurt en komt er veel ruimte voor natuurinclusieve landbouw. Ook komt er een schone grondlaag op het voormalige sportterrein in Grevenbicht dat nu nog vervuild is. Mocht de provincie de vergunning afwijzen dan gaan al deze maatregelen niet door.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!