Liefde met Belgische buren flink bekoeld

Bestuurlijke ruzies België-Nederland hopen zich op. © Istock
Met een passievol verhaal pleitte de toenmalige Belgisch-Limburgse gouverneur Steve Stevaert voor een intensieve verhouding tussen de beide Limburgen. Vijftien jaar later is daar weinig van over. Sterker, Vlaanderen en Nederland maken steeds vaker ruzie.
Stevaert zag Limburg als één grote regio, met een westelijke helft in België en de oostelijke helft in Nederland. Alleen met vergaande grensoverschrijdende samenwerking zou volgens hem een regio kunnen ontstaan die economisch in Europa de top zou halen.
In die tijd werd er vaak over gesproken, er was geregeld intensief contact tussen de beide provinciebesturen. Er werd zelfs een gemeenschappelijk logo onthuld, de Limburgkus.

Weinig ambitie

De liefde is inmiddels flink weggeëbd, het onderwerp komt ook weinig aan bod in Provinciale Staten. Navraag bij de provincie leert dat de dagelijkse besturen van de beide Limburgen afgelopen jaar bijvoorbeeld niet één keer gezamenlijk hebben vergaderd over grote grensoverschrijdende kwesties.
Natuurlijk zien de individuele bestuurders elkaar wel ad hoc bij het OLS, André Rieu, nieuwjaarsrecepties of werkbezoeken van ministers. Ambities om de samenwerking weer naar een hoger niveau te tillen, lijken niet aan de orde. "Bij goede buren werkt het het beste als je weet dat je er voor elkaar bent, op elkaar kunt vertrouwen maar dat je niet per se de deur plat loopt", zegt de provincie desgevraagd.
Op 19 april, de dag dat in 1839 de scheiding tussen beide Limburgen werd bezegeld, is er wel een bijeenkomst gepland "om ervaringen te delen."

Conflicten

Het aantal grensoverschrijdende conflicten tussen Vlaanderen en Nederland begint zich op te hopen, ook in Limburg. En de verschillende zaken zouden wel eens in verband met elkaar kunnen staan.
Columnist Noël Slangen, bekende spindoctor bij de buren, verwoordde het Belgische gevoel in zijn column in Het Belang van Limburg. “Politiek Nederland is een zootje geworden. Het enige waarop men er nog op één lijn zit, is dat ze geen kans laten liggen om hun chaos en onvermogen naar hun Belgisch-Limburgse buren te exporteren. Of het over een brug, een tram of iets anders gaat, op redelijkheid moet men van Nederlandse kant niet meer te rekenen.”

Antwerpen

Langs de hele grens doen zich problemen voor. Woensdag werd bekend dat de provincies Zeeland en Noord-Brabant opnieuw bezwaar aantekenen tegen de vergunning voor een miljardeninvestering in de haven van Antwerpen, een prestige project van de Belgen. Chemiebedrijf Ineos bouwt daar een grote fabriek (ethaankraker), maar de Nederlandse provincies vrezen voor stikstofneerslag in beschermde Nederlandse natuurgebieden.
Chemiefabriek Ineos in Antwerpen heeft problemen met uitbreiding. © ANP

Bezwaren

Tegen de eerste vergunning gingen de provincies vorig jaar met succes in beroep. Tegen de herziene vergunning gaan ze ook weer procederen. De Vlaamse deelregering is not amused met het verzet uit Nederland, hoewel ook een aantal natuur- en milieuorganisaties uit België de tweede vergunning aanvecht.
Volgens een woordvoerder van de provincie Noord-Brabant kan het niet zo zijn dat er in Brabant nauwelijks nog iets mogelijk is vanwege strenge stikstofregels, maar er vervolgens wel grote hoeveelheden stikstof van over de grens kunnen komen. Gedeputeerde Staten van Zeeland geven als toelichting op hun bezwaar “dat er geen goede beoordeling is gemaakt voor stikstofdepositie op de Zeeuwse Natura-2000 gebieden."

Harde toon

In de Gazet van Antwerpen slaat een woordvoerder van het kabinet van minister Zuhal Demir een harde toon aan richting Nederland. “We betreuren dat beide provincies van beroepen indienen hun hoofdtaak maken, in plaats van het voeren van een stikstofbeleid om de Nederlandse boeren en ondernemers uit de onzekerheid te helpen en hun impact op Vlaanderen te verkleinen.”
Achter de schermen doen inmiddels verhalen de ronde dat er - op zijn minst emotioneel - een verband is tussen de zaak in Antwerpen en de Maasdiscussie rond Chemelot die de Vlaamse regering op haar beurt heeft aangezwengeld.
(Tekst gaat onder foto verder.)
Via de Ur komt afvalwater Chemelot in de Maas. © ANP

Maaslozingen

De Vlaamse minister van Omgeving Demir heeft een ultimatum gesteld aan Nederland vanwege lozingen van afvalwater in de Grensmaas door Circle, het bedrijf dat het afvalwater van alle fabrieken op het Chemelot-industriecomplex in Sittard-Geleen bewerkt en daarna loost.
Tot 15 maart krijgt Nederland de tijd om te reageren op de in gebreke stelling. Volgens de Belgische minister zijn internationale regels rond milieueffectenrapportages niet gevolgd, waardoor sprake zou zijn van ‘onwettige’ lozingen.

Opmerkelijk

Het opmerkelijke aan deze zaak is dat de vergunning al in december 2020 is afgegeven. Waarom de minister pas drie jaar later in actie komt, leidt tot verbazing. Waterschap Limburg, dat de vergunning heeft afgegeven, begrijpt de actie van de Vlaamse regering niet. Een formele reactie komt volgens een woordvoerder volgende week.
(Tekst gaat onder foto verder.)
Impressie van de mislukte sneltram Hasselt-Maastricht. © Illustratie: De Lijn

Tramdossier

Een andere bestuurlijke ruzie speelt in Maastricht. De gemeente heeft samen met de provincie de Vlaamse regering nog één laatste kans gegeven om een rechtszaak te voorkomen met als inzet een schadevergoeding van minimaal 20 miljoen euro.
Aanleiding is de mislukte tramverbinding tussen de twee Limburgse hoofdsteden. Het idee van die sneltram kwam jaren geleden uit de koker van Stevaert. De Vlaamse minister Lydia Peeters, ook burgemeester in Dilsen-Stokkem aan de Maas, heeft tot 1 maart de tijd gekregen om met boter bij de vis te komen.

Glasfabriek

In het Belgisch-Limburgse Lommel, in de buurt van Eindhoven, speelt ook een kwestie. De provincie Noord-Brabant heeft bezwaren tegen de vergunning voor de bouw van een grote glasfabriek, omdat die fabriek te veel stikstof zou gaan uitstoten. Ook in dit dossier speelt minister Demir als vergunningverlener een rol. Het gaat om een miljoeneninvestering en de glasfabriek zou zo’n 300 banen opleveren. Verzet uit Brabant leidt ook hier tot ergernis aan Belgische kant.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!