Omgevingsfonds moet leefbaarheid rond vliegveld verbeteren

De start- en landingsbaan van Maastricht Aachen Airport © MAA
Ruim 15 miljoen euro valt binnenkort te verdelen om de leefbaarheid rond Maastricht Aachen Airport te verbeteren. Dat geld uit het omgevingsfonds is onder meer bedoeld voor geluidsisolatie en de aankoop van woningen, maar ook voor allerlei projecten die de saamhorigheid moeten vergroten.
Eind 2022, toen de provincie het reddingsplan voor het vliegveld goedkeurde, werd besloten een omgevingsfonds op te richten. Met als doel cohesie tussen voor- en tegenstanders van het vliegveld te verbeteren.

Provinciaal geld

Het meeste geld kwam van de provincie, bijna 9 miljoen euro. Het vliegveld was goed voor 3 miljoen en de gemeente Beek voor 1 miljoen. Schiphol en bedrijven in de buurt van Beek legden samen nog eens anderhalf miljoen euro op tafel. Bij het daardoor ontstane omgevingsfonds kunnen nu allerlei plannen worden ingediend door burgers, bedrijven en overheden.
Een interview met directeur Ernest Drijkoningen van het omgevingsfonds.
Wat gaat er met al dat geld gebeuren?
"Het grootste deel is bestemd voor geluidsisolatie van woningen en het vastzetten van dakpannen van woningen vlakbij het vliegveld. Mensen die vanwege de overlast willen verhuizen kunnen we financieel ondersteunen. De andere helft is bestemd voor leefbaarheid. Bijvoorbeeld voor de aanleg van een parkje of speeltuin in de buurt of het opknappen of bouwen van een nieuw gemeenschapshuis."
Wat zijn de voorwaarden?
"Het moet bijdragen aan de versterking van de leefbaarheid in de kernen of wijken in de buurt van het vliegveld. Duurzaam en gericht op de toekomst. Draagvlak daarbij is heel belangrijk. Daarom gaan we ook actief naar groepen omwonenden toe. Een plan voor een speeltuin waar de buurt op tegen is, zal er misschien niet komen. Een speciale adviescommissie beoordeelt ieder voorstel binnen enkele weken en daarna volgt een besluit."

Voor- en tegenstanders staan al jaren lijnrecht tegenover elkaar. Verwacht u dat tegenstanders nu ook met plannen zullen komen?

"We moeten af van het beeld van voor- en tegenstanders. We proberen de scherpte uit die discussie te halen en daarvoor gaan we het omgevingsfonds inzetten. Ik verwacht dat mensen die niet zo blij zijn met het vliegveld, ook plannen gaan indienen. Omwonenden die zich niet melden, missen een kans."
Wat moeten mensen die vanwege de herrie van hun huis af willen nu doen?
"Ze krijgen eerst zes maanden de tijd om zelf hun huis te verkopen. Lukt dat niet, dan laten we het opnieuw taxeren en zetten we het voor die prijs in de verkoop. En dan geldt opnieuw een periode van zes maanden. Daarna kopen wij dat huis op voor deze vastgestelde prijs. Maar ik heb nog weinig mensen gesproken die zeggen: de overlast is zo ernstig dat ik snel wil verhuizen."
Wat is het uiteindelijke doel?
"We hopen dat er meer saamhorigheid komt rond het vliegveld. En dat we over pakweg vijf jaar niet meer praten over voor- en tegenstanders. Dat dat niet meer het hoofdonderwerp is van gesprek. Maar dat het over gemeenschapszin gaat. Als we het goed gedaan hebben, is die 15 miljoen euro pas het begin en dan zegt iedereen over vijf of zes jaar: dat fonds voegt iets toe en moet blijven. Wellicht komen er in 2030 dan opnieuw miljoenen euro's beschikbaar."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!