Mega-investering waterstoffabriek op Chemelot vertraagd

Chemelot-industriecomplex in Sittard-Geleen. © ANP
Een mega-investering om industriecomplex Chemelot minder vervuilend te maken, loopt opnieuw vertraging op. De MER-commissie heeft forse kritiek op de milieueffectrapportage van RWE voor een grote waterstoffabriek.
De provincie zal voorlopig geen omgevingsvergunning afgeven, omdat ze vindt dat eerst de adviezen van de MER-commissie moeten worden opgevolgd.
De adviescommissie constateert dat het MER-rapport van energiebedrijf RWE "geen helder en volledig beeld geeft van de milieueffecten".

Energietransitie

Het gaat om een van de grootste investeringen op Chemelot op het gebied van de overgang van vervuilende fossiele energie (aardgas, olie) naar een schone bron (waterstof). Met het project FUREC is een bedrag gemoeid van 600 miljoen euro, op Chemelot in Sittard-Geleen en op industrieterrein Zevenellen in de gemeente Leudal.
Op Zevenellen moet een installatie komen waar niet-recyclebaar huishoudelijk afval wordt verwerkt tot grondstof voor de waterstoffabriek op Chemelot.

Subsidie

Een project om op deze schaal waterstof uit vooral huisvuil te produceren is niet eerder in Europa gerealiseerd. 'Brussel' heeft vorig jaar een subsidie van 108 miljoen euro toegekend voor dit bijzondere project.
Chemelot-directeur Loek Radix heeft FUREC vaker omschreven als een van de belangrijkste plannen om schadelijke uitstoot op Chemelot terug te dringen, omdat waterstof CO2-vrij is.
Koning Willem-Alexander bezocht vorig jaar juni Chemelot om zich onder andere over de waterstofplannen te laten informeren.
Geen onderbouwing
Voor de bouw van de waterstoffabriek op Chemelot is een omgevingsvergunning nodig. De provincie heeft de MER-commissie om advies gevraagd. Energiebedrijf RWE beweert weliswaar dat de waterstoffabriek geen of een beperkt nadelig effect heeft op het milieu, maar dat wordt volgens de adviescommissie niet onderbouwd. Er wordt alleen verwezen naar wettelijk verplichte maatregelen.
Ook adviseert de commissie dat beide onderdelen van het FUREC-project wat betreft milieugevolgen in samenhang beoordeeld moeten worden. Het valt de commissie op dat de MER met name ingaat op de waterstoffabriek op Chemelot en maar beknopt op de verkeersbewegingen van de fabriek in Leudal naar Chemelot. De daaraan verbonden verkeerstromen zijn niet beschreven.

Luchtverontreiniging

Verder is er mogelijk een onderschatting van effecten door luchtverontreiniging. En de onderbouwing dat de uitstoot van stikstof en zwavel beschermde natuur niet aantast (Natura 2000), is nog onvoldoende. Een ander punt van kritiek van de adviescommissie is dat RWE mogelijk onderschat dat het te bewerken afval tot meer emissies leidt van zogenoemde Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Extra tijd

In het rapport staat een groot aantal andere kritische opmerkingen waarover RWE aanvullende informatie moet verschaffen. "Het aanvullen van informatie is essentieel om het belang van de leefomgeving straks volwaardig mee te kunnen wegen bij het besluit over de omgevingsvergunning voor de waterstoffabriek en bij andere FUREC-deelbesluiten zoals water- en natuurvergunningen", schrijft de MER-commissie.

Rechtszaak

Voor de huisvuilinstallatie in Leudal heeft de provincie eind vorig jaar al een vergunning toegekend aan RWE op basis van de Wet natuurbescherming. Tegen dat besluit is bij de rechtbank Limburg een aantal bezwaren ingediend, waardoor die vergunning ook nog niet onherroepelijk is.
Studiegroep Leudal vindt dat er te weinig rekening is gehouden met de extra vrachtwagens, omdat er jaarlijks 700.000 ton huisvuil moeten worden aangevoerd.

Vertraging

Als RWE en Chemelot hun extra huiswerk hebben gedaan, dan zal de MER-commissie daar opnieuw naar kijken binnen zes weken. Pas daarna zal de provincie de vergunning in procedure kunnen brengen. De kans dat het vergunningsproces dit jaar nog wordt afgerond is zeer klein.
Volgens een woordvoerster van RWE houdt het bedrijf alle vertrouwen in het FUREC-project. Bij grote energieprojecten behoren procedures bijna standaard bij het proces, waardoor vertraging kan optreden.
Al in 2020 schreef toenmalig gedeputeerde Ruud Burlet een brief over FUREC aan Provinciale Staten. Toen werd uitgegaan van productie vanaf 2025. RWE heeft nog steeds op de agenda staan dat eind dit jaar een definitief invsteringsbesluit wordt genomen, maar de vergunningen zijn dan zo goed als zeker nog niet onherroepelijk. De waterstoffabriek zal bij een investeringsbesluit eind dit jaar op zijn vroegst in 2027 operationeel zijn.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!