Omgevingswet levert ondanks zorgen nog geen problemen op

Door de wet moet het makkelijker zijn om een vergunning aan te vragen voor bijvoorbeeld een dakkapel. © iStock
De Omgevingswet, die op 1 januari inging, levert tot dusver nog geen grote problemen op voor provincies en gemeenten. In Limburg zijn er in de eerste weken nog geen storingen of bijzonderheden geweest.
Provincies verwachten wel dat het aantal (complexe) aanvragen onder de wet de komende maanden nog toeneemt, waarna pas echt duidelijk wordt of alles goed werkt. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP.

Calamiteitenteam

Zo'n anderhalve maand na het ingaan van de wet lijkt het bij provincies rustig. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn in de eerste vijf weken van dit jaar landelijk 27.557 verzoeken ingediend bij het digitale loket, met name voor vergunningen en meldingen. "Het calamiteitenteam heeft nog niet in actie hoeven komen", zegt een woordvoerder.

De Omgevingswet bundelt tientallen wetten en regelingen, waarmee de ruimtelijke inrichting van Nederland wordt geregeld. Onder de wet moet het makkelijker zijn voor burgers en bedrijven om een vergunning aan te vragen voor uiteenlopende zaken, van een dakkapel tot het onttrekken van grondwater. Dit kan namelijk nu binnen één digitaal systeem.

Zorgen vooraf

De invoering van de wet werd jaren uitgesteld, onder meer om ICT-problemen. Vlak voor de invoering uitten meerdere gemeenten en provincies nog zorgen over de achterliggende techniek. De provincie Overijssel tuigde uit voorzorg zelfs een EHBO-team op: Eerste Hulp Bij Omgevingswetproblemen.
Ook de Provinciale Staten van Limburg maakten zich 'ontzettend veel zorgen'. Daarom wilden de meeste partijen dat het college van Gedeputeerde Staten in de gaten houdt hoe de uitvoering van de wet verloopt, welke problemen er ontstaan en wat de gevolgen daarvan zijn.

Nog geen problemen

Vooralsnog is het rustig bij de provincies. In Limburg, Gelderland en Noord-Holland zijn er in de eerste weken na de invoering van de wet nog geen storingen of bijzonderheden geweest, stellen de woordvoerders. Het Interprovinciaal Overleg (IPO) krijgt eveneens nog geen signalen van problemen. "Technisch werkt het", zegt ook een woordvoerster van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, "afgezien van een paar incidenten die ook worden opgelost".
Meerdere provincies wijzen er wel op dat nog gewerkt moet worden aan het gebruiksvriendelijker maken van de systemen.

Complexiteit zal toenemen

Provincies verwachten daarnaast dat het aantal aanvragen nog gaat toenemen, evenals "de complexiteit" ervan. Om echte conclusies te kunnen trekken moet "de cyclus van aanvraag en afhandeling" meerdere keren worden doorlopen, zegt een woordvoerder van Flevoland. Dat kan nog maanden duren.
Limburg wijst erop dat het aantal nieuwe aanvragen nog beperkt is. Dat lijkt te komen doordat net voor de invoering van de wet juist extra veel aanvragen zijn gedaan. Ook Overijssel, Brabant en Friesland zeggen dit.
In april komt het ministerie naar verwachting met een analyse van de eerste drie maanden van de wet.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!