Plaszakken om medicijnresten uit oppervlaktewater te houden

Onderzoek: minder medicijnresten in water door proef plaszakken. © Laurentius ziekenhuis
Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond, het Waterschapsbedrijf Limburg en het Waterschap Limburg gaan röntgencontrastmiddelen opvangen in plaszakken bij patiënten. Zo proberen ze deze middelen uit het oppervlaktewater te houden.
Patiënten die een CT-scan krijgen in het ziekenhuis kunnen röntgencontrastmiddelen toegediend krijgen. Via de urine komen deze stoffen tijdens de eerste vier plasbeurten weer eruit. Dit komt dus in het rioolwater terecht.

Milieu

"Er wordt geschat dat in totaal jaarlijks circa 30 ton röntgencontrastmiddelen via de rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi) in de Nederlandse oppervlaktewateren terecht komt. Dit oppervlaktewater wordt vervolgens gebruikt voor het maken van drinkwater, het besproeien van akkers of door recreanten. Daarnaast hopen röntgencontrastmiddelen zich op in ons milieu. Het is dus belangrijk voor onze waterkwaliteit en ecologie dat we deze resten beter gaan filteren", vertelt Arnold Jansen, dagelijks bestuurslid Waterschap Limburg.

Komende periode

Het zijn niet de slechtste medicijnresten in het afvalwater van ziekenhuizen, maar dus wel één van de grootste. De komende periode wordt er onderzocht wat het daadwerkelijke effect van de plaszakken is en of het in de praktijk werkbaar is voor zowel de patiënt als de medewerkers van de afdeling radiologie. "Om deze proef goed uit te voeren is er door Waterschap Limburg een nulmeting uitgevoerd en bepaald hoeveel röntgencontrastmiddel er wordt gebruikt in ons ziekenhuis, hoeveel er bij de rwzi aankomt en hoeveel er naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd", zegt radioloog Raat van het ziekenhuis in Roermond.

Duur

Andere manieren om medicijnresten uit het water te filteren zijn nog in ontwikkeling en erg duur. "Het inzetten van aanvullende technieken bij de rwzi of bij de drinkwaterzuiveringen brengt hoge maatschappelijke kosten met zich mee. Daarnaast moet het op meerdere locaties gebeuren en is er sprake van verlies onderweg door overstorten en lekkende riolen. De meest aantrekkelijke maatregel lijkt de inzameling van urine met behulp van plaszakken. Wij zijn erg benieuwd naar de resultaten", aldus Jansen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!