Nieuws

Maastrichts als officiële standaardtaal in Limburg?

Don Kiesjot in Provinciale Staten © L1
Moet Maastrichts de status van enige echte officieel Limburgs krijgen? Dat was een van de stellingen waarover Statenleden vrijdag discussieerden in het Gouvernement. De prikkelende stelling maakte deel uit van een viertal voorstellen die de discussie op gang moesten brengen over de toekomst van de Limburgse streektaal.
"Dit is dan een van die voorstellen waarvan je hoopt dat het unaniem wordt afgekeurd", zo zegt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers. "Als Venlonaar hoop ik vooral dat de diversiteit in de Limburgse dialecten gekoesterd wordt. Maar het staat de Staten vrij om daar een andere mening over te hebben".

Don Kiesjot

Het overleg over de toekomst van de Limburgse taal werd zo druk bezocht, dat de Maaszaal te klein bleek voor het aantal belangstellenden. Dialectgroep Don Kiesjot opende de discussie met een lied waarin ze waarschuwen voor de teloorgang van het Limburgs. "Overal om me heen hoor ik dat kinderen en kleinkinderen geen dialect meer spreken, dat ze Nederlands praten. Dat heeft me aan het denken gezet", aldus Guus Steinen van Don Kiesjot. Onder de noemer "Dat wille ver neet" waarschuwen onder meer oud-gouverneur Theo Bovens, zangeres Beppie Kraft en Lei Meissen voor het verdwijnen van de Limburgse streektaal.

Investeringen

De huidige coalitie in het Gouvernement wil de investeringen in de Limburgse streektaal fors verhogen. "We hebben het budget weten te verdrievoudigen", zo zegt gedeputeerde Jasper Kuntzelaers van Cultuur en Erfgoed. "Nu is de vraag: wat ga je met dat geld doen om die Limburgse taal de plek te geven die het verdient. Het Limburgs is toch de taal van je hart."

Scholen

Een van de ideeën om het Limburgs te behouden is om scholen een actieve rol te geven in de kennismaking met de streektaal. "Het 'Hoes voor het Limburgs" moet zorgen dat passend lesmateriaal wordt ontwikkeld voor scholen en opvang", zo luidde een van de voorstellen. Schooldirecteur Andre van basisschool 't Kempke in Sint Odiliënberg is sceptisch:. "Ons curriculum zit al propvol. Er is geen ruimte om daar structureel iets aan toe te voegen", aldus Von Berg, die vooral de lessen van de coronaperiode in herinnering roept. "Toen zijn we tot het besef gekomen dat we in de jaren daarvoor dingen hadden toegevoegd die niet perse op school thuishoren. Daar hebben we van geleerd dat we andere keuzes moeten maken."

Leerprestaties

Het Centraal Bureau voor de Statistiek publiceerde eerder dit jaar een rapport waarin geconstateerd werd dat de leerprestaties in het basisonderwijs steeds verder dalen. Die trend bracht het Ministerie van Onderwijs er toe om kerndoelen te formuleren, waarin vooral basisvaardigheden als lezen, schrijven en rekenen verbeteren. "We moeten alle zeilen bijzetten om het Nederlands goed aan te leren", zo zegt Von Berg. "Hier hebben we veel kinderen die met veel minder taalvaardigheid binnen komen. De afkomst van de kinderen is niet meer als een decennium geleden."

Wat kan er wel

Gedeputeerde Kuntzelaers ziet ondanks de bezwaren van de schoolbestuurders toch mogelijkheden om het Limburgs op scholen een grotere rol te geven. "Ik kan me de kramp van het onderwijs goed voorstellen, er komen zoveel taken op hen af. Maar ik hoop dat we met het volledige onderwijsveld het gesprek aan kunnen gaan waar dan wel de mogelijkheden liggen. Het kan niet zo zijn dat het dialect alleen een aangelegenheid van thuis wordt. We willen dat het Limburgs ook gesproken wordt buiten de huiselijke kring. Juist op het schoolplein."

TikTok

Het beste idee van de brainstormsessie kwam uiteindelijk uit de koker van Don Kiesjot. "Het is nog niet te laat. Er moet een tegenactie komen. Ik denk dat er op social media platform TikTok heel veel mogelijkheden zijn om het dialect als een olievlek te laten rondgaan bij jongeren. Dat is nodig."

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!