Nieuws

Saskia Borgers voorgedragen als dijkgraaf Waterschap Limburg

Saskia Borgers © Waterschap Limburg
Saskia Borgers is voorgedragen als de nieuwe dijkgraaf van Waterschap Limburg.
Dat maakt het Waterschap woensdagavond bekend. Naar verwachting wordt de dijkgraaf in het eerste kwartaal van 2024 bij Koninklijk besluit benoemd, nadat de voordracht via Gedeputeerde Staten van Limburg aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat is overgebracht.

Saskia Borgers

Borgers is momenteel nog organisatie-adviseur bij bureau roel&jasper. Dat deed zij tot voor kort samen met de functie van dagelijks-bestuurslid bij het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Daarvoor was Borgers onder andere werkzaam als gemeentesecretaris van Purmerend en Haarlem en directeur-generaal bij het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer. Ook vervulde zij een aantal interim-functies. Verder is Borgers toezichthouder bij een aantal publieke organisaties.
Borgers (54) werd geboren in Geleen en groeide op in Zevenaar. Ze is milieusocioloog en studeerde af aan de Hogeschool Nieuw Rollecate en universiteit van Wageningen en van Amsterdam (UvA). De benoeming vindt plaats voor een periode van zes jaar.

Unaniem gekozen

Voorzitter Nol Beckers van de vertrouwenscommissie zegt dat Borgers unaniem uit 19 kandidten is gekozen. "We hebben gezocht naar een nieuwe dijkgraaf die kennis heeft van de wateropgaven, gevoel heeft voor wat er leeft bij het waterschap en in Limburg. Iemand die weet wat samenwerken en netwerken betekent, die een duidelijk visie heeft en die open en integer is."
Borgers is enthousiast over haar voordracht als dijkgraaf, en zegt dat het 'als thuiskomen' voelt. "De kracht van het water is dat het alles en iedereen bij elkaar brengt. Het werk van het waterschap doet er toe. Het raakt iedere Limburger, iedere dag en heeft een steeds belangrijkere rol in onze samenleving", reageert zij. "Dat Limburg gezien zijn euregionale ligging moet samenwerken met Belgische en Duitse instanties, is een mooie uitdaging en een extra stimulans voor mij."

Vorige dijkgraaf opgestapt

Borgers volgt Patrick van der Broeck op. Van der Broeck werd in 2017 aangesteld als eerste dijkgraaf van Waterschap Limburg en in februari van dit jaar herbenoemd voor een tweede periode van zes jaar. Maar één week voordat de nieuwe periode in ging, zag hij af van zijn tweede termijn vanwege een vertrouwensbreuk met de ambtelijke top en een deel van het bestuur.
Op 31 mei legde Van der Broeck zijn functie neer. Lambert Verheijen is na het plotselinge vertrek van Van der Broeck benoemd als voorlopige dijkgraaf van het Waterschap.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via whatsapp of stuur een mail naar redactie@1limburg.nl!