Lobbyregels in provincie Limburg goed op orde

Gouvernement in Maastricht. © iStock
De provincie Limburg heeft de regels rondom het lobbyen van politici goed op orde. Zo zijn de gedragscodes recent, worden schenkingen bijgehouden en zijn nevenfuncties van gedeputeerden transparant.
Limburg heeft het daarmee samen met de provincie Utrecht het best voor elkaar, blijkt uit onderzoek van de Volkskrant en Open State Foundation (OSF).

Transparantie

Landelijk worden de regels voor ministers en staatssecretarissen rond het lobbyen steeds strenger, maar de provincies blijven volgens de krant achter in de regelgeving op dit gebied. Ze houden er heel verschillende afspraken op na bij het bevorderen van integriteit en transparantie van gedeputeerden. Het gaat om verschillen in de screening bij het aantreden van gedeputeerden, de afkoelperiode na vertrek, de opgave van neveninkomsten, de toegankelijkheid van openbare agenda's en het bijhouden van schenkingen.
Limburg en Utrecht scoren met elf uit zestien punten het hoogst. Noord-Holland met vier punten, het slechtst.

Integriteitscrisis

Limburg heeft dus goed geleerd van de integriteitscrisis die in 2021 ontstond rond Herman Vrehen, oud-directeur van de stichting Instandhouding Kleine Landschapselementen (IKL) en voormalig CDA-gedeputeerde. Vrehen had voor tonnen aan subsidies doorgesluisd naar eigen werk-bv's. Het provinciebestuur wist ervan en deed niets. Vanwege de affaire stapte het volledige provinciebestuur op. Ook gouverneur Theo Bovens nam afscheid toen bleek dat hij nog weinig vertrouwen genoot.

Limburg loopt voorop

Uit het onderzoek van de Volkskrant en OSF blijkt nu dat Limburg voorop loopt als het om integriteit en transparantie gaat. Zo zijn de gedragscodes recent geactualiseerd, worden nieuwe gedeputeerden zowel door een interne als een externe commissie beoordeeld en houdt de provincie een onlineregister bij van geschenken die gedeputeerden ontvangen.
Ook is Limburg transparant over wat een gedeputeerde eventueel met zijn betaalde bijbaan verdient en geldt er een afkoelperiode van twee jaar voor oud-gedeputeerden weer zakelijke contacten met de provincie mogen hebben.

Verbeterpunt

De provincie houdt geen openbare agenda bij over afspraken van gedeputeerden met belangenbehartigers. Ministers en staatssecretarissen zijn daar wel toe verplicht, om beïnvloeding van beleid te kunnen controleren. Groningen is op dit punt het meest transparant. Daar wordt volgens het onderzoek de agenda per gedeputeerde bijgehouden, al staan daar externe afspraken (met bijvoorbeeld bedrijven) niet in.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!