Kabinet pakt piekbelasters versneld aan

Stockfoto © iStock
Het kabinet gaat piekbelasters, dat zijn bedrijven die veel stikstof uitstoten, versneld aanpakken. Het gaat niet alleen om landbouwbedrijven maar ook om industrie. Bedrijven gaat worden gevraagd of zij willen stoppen, verplaatsen of verduurzamen.
De Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB) schatte eerder dat Limburg een vijftigtal bedrijven heeft dat wordt aangerekend als piekbelasters van de stikstofuitstoot.

Eenmalig aanbod

Agrarische en industriële bedrijven in de buurt van Natura 2000-gebieden moeten op korte termijn de stikstofuitstoot grotendeels of helemaal terugbrengen, meldt de NOS. Boeren in de buurt van beschermde gebieden krijgen een eenmalig aanbod om te stoppen. Het kabinet streeft ernaar deze regeling in april 2023 klaar te hebben.

PAS-melders

De stikstofruimte die dit oplevert, wordt gebruikt om zogenoemde PAS-melders, dat zijn boeren die buiten hun schuld geen vergunning hebben, zo snel mogelijk te legaliseren. Ook kan het ruimte geven voor bouwprojecten. Met de vijftig grootste piekbelasters uit de industrie worden afspraken gemaakt over versneld verduurzamen terwijl ook hun vergunningen worden aangescherpt.

Landbouwakkoord

Begin volgend jaar wil het kabinet een akkoord sluiten met landbouworganisaties, natuurorganisaties en lagere overheden over de toekomst van de landbouw. Het landbouwakkoord moet weer duidelijkheid en rust in de sector brengen, zegt het kabinet. Er worden tegelijk afspraken gemaakt over stikstof, mestbeleid, waterbeleid en alle andere regels waar boeren aan moeten voldoen. Daarbij wordt gekeken of ze daar nog een normaal inkomen of normale omzet mee kunnen verdienen.
Voor boeren die snel willen verduurzamen is 226,6 miljoen euro beschikbaar. Uit het landbouwakkoord moet blijken welke bedragen er later nog meer nodig zijn.

Grondwaterpeil omhoog

Het kabinet heeft ook plannen voor verbetering van de water- en bodemkwaliteit, die deze week al deels uitlekten. Daarin staat onder meer dat het grondwaterpeil op verschillende plekken in Nederland omhoog moet. Dat vermindert de uitstoot van CO2 door uitdroging van de bodem en gaat de verzakking van huizen tegen.

Meer zoetwatervoorraden

Verder wil het kabinet in verband met het toenemend aantal overstromingen in de toekomst niet meer bouwen in "de diepste delen van diepe polders en in de uiterwaarden van rivieren". Er moeten meer zoetwatervoorraden komen, die worden opgeslagen in een "nationale regenton" in bijvoorbeeld het IJsselmeer en het Markermeer.
En er moeten afspraken komen, die het bedekken van de bodem in de stad - denk aan het betegelen van tuinen - tegengaan. Het Rijk zal nauw samenwerken met waterschappen, provincies en gemeenten om dit allemaal voor elkaar te krijgen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!