Provinciebestuur: vertrek DSM uit Heerlen was voldongen feit

Impressie van het nieuwe hoofdkantoor van DSM in Maastricht, dat eind 2023 klaar moet zijn © Afbeelding: DSM Nederland
Het provinciebestuur is medio maart door DSM op de hoogte gesteld van haar "onherroepelijk besluit" om het hoofdkantoor van DSM vanuit Heerlen naar elders te verplaatsen.
Daarbij werd aangegeven dat nationaal en internationaal meerdere locaties werden overwogen. In Limburg was Maastricht voor DSM de enige mogelijke plek. Die is het uiteindelijk ook geworden. Dat antwoordt het provinciebestuur op schriftelijke vragen van de SP.

Aandacht en energie

Het provinciebestuur stelt dat op basis van dat voldongen en vaststaand feit er voor het provinciebestuur geen afweging lag tussen Heerlen en Maastricht, maar tussen Maastricht en een verhuizing van DSM naar een locatie buiten Limburg. Op verhuizing van het hoofdkantoor naar Maastricht was vervolgens alle aandacht en energie gericht.

Werkgelegenheid

Daarbij stond het behoud van de werkgelegenheid van de ongeveer 700 medewerkers voorop. Maar ook de strategische waarde van een hoofdkantoor van een multinational in Limburg was van groot belang. Zeker omdat DSM "actief en op grote schaal bijdraagt" aan belangrijke maatschappelijke veranderingen op het gebied van gezondheid, voeding en duurzaam leven. Bijvoorbeeld op het gebied van energie, grondstoffen en materialen, zo stelt het provinciebestuur.

Betreuren

Het zegt richting DSM wel aangegeven te hebben het besluit tot vertrek uit Heerlen zeer te betreuren vanwege het belang voor de gemeente om een onderneming van dit kaliber binnen haar grenzen te kunnen behouden, zeker gelet op de historische banden tussen DSM en de gemeente Heerlen. “DSM is echter vrij om hierin eigenstandige keuzes te maken”, aldus het provinciebestuur. Een indringend gesprek met DSM om het bedrijf op andere gedachten te brengen - waar de SP op had aangedrongen - heeft in haar ogen dan ook geen zin. “Wij zien geen ruimte voor een dergelijk gesprek”, zo staat in het antwoord.

Provinciale beleid

Dat het provinciebestuur 1,75 miljoen euro wil bijdragen aan de verbouwing, restauratie en verduurzaming van het pand waar DSM zich in Maastricht wil vestigen, past binnen het provinciale beleid. Het gaat om een leegstaande voormalige bioscoop plus de naastgelegen rijksmonumentale panden. “Hierdoor wordt dit rijksmonument duurzaam behouden én wordt er extra aandacht gevestigd op de monumentale waarde van dit complex", zo antwoordt het provinciebestuur aan de SP. Een meerderheid van het Limburgs Parlement is overigens tegen die provinciale bijdrage.

Aderlating

Het provinciebestuur wil in ieder geval met Heerlen om de tafel om te bekijken hoe het "‘de flinke aderlating voor de stad" mee kan helpen opvangen. Dat geldt ook voor een nieuwe bestemming van het hoofdkantoor dat eigendom is van DSM. Het provinciebestuur wil niet al vooraf een bedrag van 1,75 miljoen euro toezeggen zoals de SP had gevraagd. Het wijst erop dat er geen sprake is van verlies van werkgelegenheid maar van verplaatsing hiervan binnen de regio.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!