Eindhalte Mosae Forum leidt amper tot passagiersverlies

© iStock
Tijdelijke verplaatsing van de eindhalte van de geplande sneltramlijn Hasselt-Maastricht naar Mosae Forum leidt nauwelijks tot minder passagiers in vergelijking met het oorspronkelijke scenario (eindhalte bij het centraal station).
Prognoses van een door het stadsbestuur ingeschakeld adviesbureau wijzen uit dat er per (werk)dag dan gemiddeld zo’n 9600 reizigers instappen. Dat is vier procent minder dan de oorspronkelijk geraamde tienduizend passagiers.

Notitie

Het alternatief, een eindhalte aan de Boschstraat, leidt tot dubbel zoveel reizigersverlies: circa 800 reizigers minder, een afname dus van acht procent. Dat wordt duidelijk in een nieuwe tussentijdse tramnotitie die wethouder John Aarts (VVD, Mobiliteit) naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Bezwaren

Ook op een aantal andere onderzochte criteria scoort Mosae Forum beter dan de Boschstraat. Zo stuit een eindhalte op die laatste locatie op verkeers-, stedenbouwkundige en bestemmingsplantechnische bezwaren. Nadeel van de Boschstraat is bovendien dat bij (de geplande) latere doortrekking van de tramlijn naar het NS-station sprake is van een forse desinvestering. Aarts taxeert de omvang daarvan op zeker anderhalf miljoen euro, omdat een deel van de gerealiseerde infrastructuur, vanaf de Maagdendries tot aan de Basinbrug, dan weer verwijderd moet worden.

Brandbrief

Al met al redenen genoeg voor zowel stads- als provinciebestuur om een voorkeur uit te spreken voor een (tijdelijke) eindhalte bij Mosae Forum. In weerwil van het feit dat de geraamde investeringskosten (maximaal 70,1 miljoen) het vastgestelde budget van 62,5 miljoen fors overschrijden. Aarts zegt echter (niet nader genoemde) mogelijkheden te zien om de kosten binnen de gestelde kaders te brengen. Intussen dringt reizigersorganisatie Rover er in een brandbrief op aan de tramlijn hoe dan ook meteen door te trekken tot aan het NS-station.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!