Rapport: 'VMBO Maastricht volgt landelijke regels niet'

© Jean-Pierre Geusens
Het VMBO Maastricht heeft de landelijke regels rond de examens niet gevolgd. De school wordt daarom op het gebied van toetsing en examens met een onvoldoende beoordeeld.
De Maastrichtse school heeft zich niet aan het eigen vastgestelde Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de regels uit het eigen examenreglement gehouden, zo concludeert de Onderwijsinspectie in een donderdag gepubliceerd rapport. Verder blijken ook de wettelijke regels niet gevolgd te zijn.

Cijfer 1

Zo is het vaak voorgekomen dat scholieren het cijfer 1 kregen omdat ze niet kwamen opdagen voor een examen. Daar werd geen melding van gemaakt bij de onderwijsinspectie, de schoolleiding en ouders, terwijl dit wel verplicht is. Ouders en leerlingen konden daardoor geen bezwaar maken.

Procedures

Volgens de onderwijsinspectie kwam het alleen al in het schooljaar 2017/2018 258 keer, bij 117 examenkandidaten, voor dat er een cijfer 1 werd toegekend. "De schoolleiding heeft verzuimd te controleren of docenten de in het schooleigen examenreglement vastgestelde procedures volgden."

Huiswerk

Het schoolbestuur had tot 1 oktober de tijd om het eigen eindexamenreglement aan te passen zodat wel aan de landelijke eisen wordt voldaan. De Onderwijsinspectie blijft dit monitoren. In januari 2019 moet blijken of hieraan is voldaan, zo staat in het rapport.

Impact

Het College van Bestuur (CvB) van scholenkoepel LVO onderstreept de conclusie van het rapport. Volgens het bestuur heeft het afkeuren van de examens een flinke impact gehad. "Deze conclusie en dit oordeel waren voor het CvB vanaf het eerste moment meer dan voldoende aanleiding om aan het herstel van deze situatie te werken."

Basis

Volgens de Onderwijsinspectie vormt dit rapport de basis voor twee andere onderzoeken, die naar verwachting omvangrijkere rapporten zullen opleveren. Er lopen ook nog onderzoeken van de inspectie naar het bestuurlijk handelen van scholenkoepel LVO en de kwaliteit van elf andere LVO-scholen. De resultaten van deze onderzoeken worden in december gepubliceerd.

Eindexamendebacle

De schoolexamens van 354 leerlingen van het VMBO Maastricht werden in juni afgekeurd door de Onderwijsinspectie. Die keurde vlak voor de diploma-uitreiking alle examens af omdat de school grote fouten had gemaakt. Niet alleen was er sprake van veel lesuitval, ook maakten leerlingen een deel van de toetsen niet en bleken stages niet voldoende afgerond.

Herkansing

Lange tijd verkeerden de leerlingen en hun ouders in onzekerheid. Uiteindelijk moesten ze in de zomervakantie met hun neus in de studieboeken duiken om de 'schoolexamens te repareren'. Tijdens de vakantie slaagden 280 leerlingen alsnog. De rest krijgt binnenkort een herkansing.

Wantoestanden

Toen de problemen bij VMBO Maastricht eind juni aan het licht kwamen, sprak onderwijsminister Arie Slob nog harde woorden over het schoolbestuur. Hij had het destijds over 'enorme wantoestanden'.

Woede

Stichting Limburgs Voortgezet Onderwijs (LVO) heeft onlangs het contract van André Postema met twee jaar verlengd. De bestuurder lag onder vuur toen het eindexamendebacle aan het licht kwam. Er werd druk op hem uitgeoefend om te vertrekken, maar dat weigerde hij.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!