Geste voor mantelzorgers verschilt per gemeente

Sittard-Geleen en Schinnen belonen hun mantelzorgers dit jaar met een ‘compliment’ van 175 euro beter dan Beek en Stein dat doen.
Mantelzorgers uit die laatstgenoemde plaatsen krijgen dit jaar nog maar een 'mantelzorgcompliment' van honderd euro. Tot nu toe lag het jaarlijkse 'mantelzorgcompliment' in het hele land op tweehonderd euro, uit te keren door de Sociale Verzekerings Bank (SVB).

Gemeenten aan zet

Mensen die door een mantelzorger geholpen werden, konden voor diegene een aanvraag doen. Dat kan nu niet meer bij de SVB, omdat vanaf dit jaar gemeenten de taak hebben gekregen om zelf een regeling voor de waardering van mantelzorgers te treffen.

Waardering

De gemeente Beek maakt duidelijk dat ze van het Rijk een budget heeft ontvangen van 86.000 euro voor mantelzorgwaardering, 70.000 euro daarvan wordt gespendeerd aan de naar schatting 700 mantelzorgers die voor de waardering in aanmerking willen komen. Daarbij reserveert Beek 16.000 euro voor overheadkosten.

Hoger bedrag

Gemeenten Sittard-Geleen en Schinnen zien zich in staat met 175 euro een aanzienlijk hoger bedrag aan de waardering van mantelzorgers uit te keren. Sittard-Geleen heeft een bedrag van 525.000 euro beschikbaar voor naar schatting 3000 mantelzorgers. Het resterend bedrag van 25.000 euro gaat naar de Dag van de Mantelzorg.

Beek

In een gisteren gepresenteerd commissiestuk schrijft Beek dat de waardering voor mantelzorger ‘belangrijk is omdat ze vaak zwaar worden belast en de zorg door een vrijwilliger of beroepskracht overnemen’.
'Ze zijn een voorbeeld van de participatiesamenleving.' Maar tegelijkertijd halveert Beek dus de hoogte van de geste van tweehonderd naar honderd euro.

Stein

Stein wil een groot deel van het budget spenderen aan professionele ondersteuning via Steunpunt Mantelzorg; vier dagen per week is er dan een consulent in de kernen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!