Onderzoeker: 'N280 met bomen juist stuk veiliger'

© John Peters (MGL)
Een N280 met grote bomen erlangs is juist veiliger dan eentje zonder of met kleine bomen. Weggebruikers letten namelijk beter op en gaan voorzichtiger rijden als er bomen langs de weg staan.
Door de bomen zou de kans op ongelukken met 10 procent afnemen. Dat zegt Fred Tonneijk, autoriteit op het gebied van onderzoek naar de effecten van beplanting.

Veiligheid

Provincie wil de N280 tussen Roermond en Weert reconstrueren om de weg veiliger te maken. Daarvoor zouden 400 eiken langs het traject tussen de autosnelweg A2 en de bebouwde kom van Weert gekapt moeten worden, waardoor er een brede, obstakelvrije berm ontstaat.
Drogreden
Tonneijk, auteur van boeken en artikelen en oud-onderzoeker bij de Universiteit Wageningen, vindt veiligheid een drogreden om bomen langs wegen te kappen.
"Natuurlijk, er kan altijd iemand tegen een boom rijden en verongelukken, maar je weet niet hoeveel ongevallen er voorkomen worden doordat er bomenrijen langs de weg staan", zegt Tonneijk.

Verzet

De stichting Groen Weert en de Bomenstichting hebben een brief aan het college van Gedeputeerde Staten van Limburg gestuurd om te protesteren tegen de voorgenomen bomenkap.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!