Gemakkelijkere subsidieregels voor evenementen

© Istock
De provinciale subsidieregeling voor sport-, cultuur- en muziekevenementen met een regionale uitstraling wordt vanaf 2019 eenvoudiger en toegankelijker.
Dat heeft het provinciebestuur besloten.

Geen ondergrens

Zo vervalt de eis dat een evenement minimaal 500 mensen moet kunnen trekken om voor subsidie in aanmerking te komen. "Want ook kleinere evenementen kunnen een bovenlokale uitstraling hebben", aldus CDA-gedeputeerde Ger Koopmans.

Gemeente volgen

De provincie gaat verder vanaf 2019 niet meer apart en zelfstandig toetsen of een evenement in aanmerking komt voor subsidie. Voortaan geeft de provincie subsidie als een gemeente al heeft geconstateerd dat aan de subsidie-voorwaarden is voldaan. De provincie geeft alleen subsidie als de betrokken gemeente dat ook doet.

Subsidie achteraf

Een andere verandering is dat een aanvraag voor subsidie tot 30 dagen nà een evenement kan worden ingediend. Tot nu toe was dat altijd verplicht ervoor. De maximale provinciale subsidie bedraagt 2500 euro. Wel wordt die maar één keer in de twee jaar toegekend.

Meer geld

De subsidieregeling is bijzonder populair. Tot september van dit jaar zijn al 148 initiatieven gehonoreerd of is de aanvraag in behandeling. Daarom is het budget ook met 50.000 euro verhoogd tot 350.000 euro.

Fietsronde en dorpsfeest

Zo hebben onder meer de Ridderronde Maastricht, muziekfestival Hegga Symphonica in Hegelsom, de dorpsfeesten in Velden en het Schuttersweekend in Beegden dit jaar subsidie gekregen.
De regeling voor bovenlokale evenementen is in 2010 in het leven geroepen op initiatief van CDA-statenlid Jeu Titulaer. Achtergrond was toen een tegemoetkoming voor teruglopende sponsorinkomsten als gevolg van de economische crisis.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!