Landgraaf accepteert korting vanuit Den Haag niet

© iStock
Landgraaf spant een civiele procedure aan tegen het ministerie van Sociale Zaken omdat de gemeente onevenredig hard wordt getroffen door een nieuwe verdeling van uitkeringsgelden.
Het nadeel voor Landgraaf loopt daardoor op tot ongeveer 7,5 ton. Het landelijk toegepaste uitkeringsmodel is dit jaar ingevoerd en pas sinds kort zijn de nadelige gevolgen voor Landgraaf duidelijk geworden.

Actie ondernemen
Dat is voor wethouder Ben Rewinkel (SP, Sociale Zaken) aanleiding om actie te ondernemen. "We hebben bezwaar tegen de berekening die het ministerie toepast. Er worden immers factoren meegewogen waar we als gemeente totaal geen invloed op hebben."
Als voorbeeld van factoren die voor Landgraaf nadelig uitvallen noemt de wethouder onder meer de huishoudsamenstelling, de percentages lage inkomens, de geografische ligging, de participatie van vrouwen in het arbeidsproces en het percentage koopwoningen.

Benadeeld
Terwijl het verdeelmodel voor sommige gemeenten positief uitvalt, gaat Landgraaf flink het schip in. Ook Den Haag, Amersfoort en Arnhem voelen zich benadeeld. De gemeenten hebben hun klachten bij het ministerie aangekaart, maar dat heeft niet tot een positief resultaat geleid. Vandaar dat op initiatief van Den Haag nu met de aangekondigde civiele procedure zwaarder geschut in stelling wordt gebracht.

Tekorten
Rewinkel: "Het is de vraag of die procedure veel kans van slagen heeft. Maar ik vind dat je geen mogelijkheid onbenut moet laten. Tevens kunnen we op deze manier uiting geven aan de frustratie die we als Landgraaf voelen omdat we wederom geconfronteerd worden met tekorten. Terwijl we op dit uitkeringsdossier net zwarte cijfers begonnen te schrijven." Hoewel de schade voor 2015 waarschijnlijk niet meer te herstellen is, heeft de gemeente Landgraaf goede hoop dat het financieel nadeel in de toekomst beperkt zal worden.

Het ministerie van Sociale Zaken heeft inmiddels zelf onderkend dat het toegepaste model nog niet perfect is. Letterlijk is gezegd 'dat dit het beste was wat er voor 2015 van gemaakt kon worden'. Vanuit deze onderkenning is volgens Rewinkel gestart met de verbetering van het model. De resultaten daarvan moeten in 2016 al deels hun beslag krijgen.

Het is de bedoeling om vanaf 2017 tot een fundamentele wijziging en verfijning van het systeem te komen. Daarbij zal dan, meer dan nu het geval is, rekening worden gehouden met factoren die op gemeentelijk niveau spelen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!