Reddingsactie Kerkrade moet WMC voorlopig helpen

Jachthoorn en Trompetterkorps Edelweiss in actie op het WMC © L1
Om te voorkomen dat het Wereld Muziek Concours (WMC) omvalt, wil de gemeente Kerkrade extra financiële steun geven aan het blaasmuziekfestival. Daarmee zou het WMC voorlopig gered zijn.
Belangrijkste onderdeel is dat een openstaande lening van ruim 300.000 euro aan het WMC wordt kwijtgescholden als het aan burgemeester en wethouders ligt. Een raadscommissie praat dinsdag over de kwestie.
B en W merken wel op dat hun actie niet de definitieve oplossing is. "De gemeentelijke bijdrage aan het herstelplan is op zichzelf geen oplossing voor een permanent financieel gezond WMC, maar wel een belangrijke stap in dit proces", staat in het voorstel aan de raad.

Ingrijpen FCP

De reddingsactie volgt na ingrijpen van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP), veruit de grootste subsidiegever van het WMC. Het FCP verwijt het WMC-bestuur dat het heeft nagelaten om het fonds tijdig op de hoogte te brengen van de verslechterende financiële en organisatorische situatie. Daarop is als ‘uiterst zeldzame maatregel’ het WMC onder ‘verscherpt toezicht’ geplaatst en zijn aanvullende financiële eisen gesteld. Alleen als daaraan wordt voldaan, krijgt het WMC nog de resterende 250.000 euro subsidie.

Noodkreet

Na de strikte eisen van het FCP heeft Bert Corneth op 30 september, één dag voor zijn onverwachte vertrek als WMC-voorzitter, een noodkreet naar de gemeente Kerkrade gestuurd. Het WMC heeft totaal geen reserves meer. Het eigen vermogen was eind vorig jaar zelfs bijna 300.000 euro negatief. Als dan ook nog de subsidie van het FCP zou wegvallen, dan zou het WMC kunnen omvallen.

Nieuwe begroting

Om de resterende kwart miljoen euro van het FCP te kunnen krijgen, moet het WMC een nieuwe begroting maken voor dit jaar en volgend jaar. Om daarbij te helpen is de gemeente bereid de openstaande lening aan het WMC van ruim 300.000 euro onder voorwaarden kwijt te schelden.
Ook stelt de gemeente niet langer als eis dat uit de reguliere subsidie 50.000 euro jaarlijkse ‘gespaard’ wordt voor de volgende WMC-editie in 2026. En het salaris van de aan het WMC-bureau uitgeleende ambtenaar, zo’n 100.000 euro, hoeft voorlopig niet te worden terugbetaald.
Dat hele pakket moet ertoe leiden dat het WMC een aangepaste begroting kan maken, waarin het FCP wel vertrouwen heeft.

Subsidies toekomst

De actie van de gemeente Kerkrade moet voorkomen dat WMC op korte termijn omvalt. Voor de langere termijn is cruciaal of het FCP en de provincie weer een grote subsidie toekennen voor de periode 2025-2028. De aanvragen voor die vierjaarlijkse subsidies moeten voor 1 februari 2024 zijn ingediend. Daarom heeft het WMC grote haast om de huidige ongezonde financiële situatie op te lossen. Met een negatief eigen vermogen zou het WMC zo goed als zeker geen grote subsidies meer kunnen binnenhalen.

Aftreden voorzitter

Begin deze week werd bekend dat WMC-voorzitter Corneth is afgetreden. Hij was nog geen twee jaar bestuursvoorzitter van het blaasmuziekfestival. Tevens is de organisatiestructuur aangepast, waarbij het WMC voortaan werkt met een Raad van Toezicht. En er is een nieuwe directeur-bestuurder benoemd. In het oude model was het bestuur als enige voor alle zaken verantwoordelijk; zowel de aansturing als het afleggen van verantwoording.

Roerige periode

Het was afgelopen tijd roerig in het bestuur van het WMC en bij het personeel na het aantreden van Corneth. Zijn stijl van leidinggeven viel niet bij iedereen goed, met als gevolg dat een aantal mensen opstapte. Volgens Corneth waren organisatorische veranderingen noodzakelijk om de toekomst van het WMC veilig te stellen. In het jaarverslag heeft het WMC eerder aangekondigd dat het festival gaat werken aan extra eigen inkomstenbronnen.

💬 WhatsApp ons!
Heb jij een tip of opmerking voor de redactie? Stuur ons een bericht via WhatsApp of stuur een mail naar redactie@l1.nl!